Офіційні правила рекламної акції «ТВОЯ СТЕЙКОВА ПОДОРОЖ»

05.12.2019

Офіційні правила рекламної акції «ТВОЯ СТЕЙКОВА ПОДОРОЖ»

(надалі – «Правила»)

 

 1. Замовником рекламної акції «ТВОЯ СТЕЙКОВА ПОДОРОЖ» ТМ De’Longhi, TM М’ЯСТОРІЯ (надалі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛОНГІ УКРАЇНА» (надалі – «Замовник»). Місцезнаходження Замовника: 04050, м. Київ, вул. Студентська, 5-7 (літера В), код ЄДРПОУ 37448134.
 2. Термін проведення, територія (місце) проведення Акції та продукція, яка бере участь в Акції

4.1.Акція триває з 00:00:00 05.12.2019 року по 23:59:59 години 12.01.2020 року включно (надалі – «Період проведення Акції») або допоки акційні упаковки є у наявності, але не довше 23:59:59 години 12.01.2020 року включно.

4.2. Акція проводиться виключно в магазинах «Мегамаркет», за наступними адресами: 

 • Місто Київ, вулиця Антоновича, буд.50
 • Місто Київ, вулиця Щербаківського, буд.58
 • Місто Бровари, вулиця Київська, буд. 316
 • Київська область, село Ходосівка, вулиця Обухівське шосе – 1, буд.16
 • Київська область, село Гатне, вулиця Київська буд.2-В

 

4.3. Продукція, яка бере участь в Акції – це продукція, що розповсюджується Замовником Акції в межах його господарської діяльності на Території проведення Акції (надалі – «Акційна продукція»), а саме:

 • Гриль De’Longhi CGH1020D Звичайна ціна 8 999 грн. Акційна ціна 5 999грн. (- 33 %)
 • Біфштекс з яловичини М’ясторія
 • Стейк Рібай М’ясторія
 • Стейк Стріплойн М’ясторія
 • Стейк Тібоун М’ясторія
 • Стейк Філе Міньон М’ясторія

 

5. Учасники Акції

5.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – виключно громадяни України, що придбають

Акційну продукцію для власного споживання (без комерційної мети) та яким на момент проведення

Акції виповнилося 18 років (надалі – «Учасник» або «Учасники»).

5.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

- працівники Замовника, Організатора та Технічного провайдера Акції та члени їхніх сімей

(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- власники та працівники рекламних агентств і партнерів, причетних (залучених) до проведення

Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- іноземці та особи без громадянства.

6. Умови участі в Акції

6.1. Для того щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам п.5 цих Правил, необхідно:

6.1.1. Зробіть у період дії Акції в одному  з магазинів «МЕГАМАРКЕТ», який бере участь у Акції, покупку продукції ТМ М’ясторія на загальну суму від 600 гривень з ПДВ (одним чеком) та отримайте знижку 3000грн. від регулярної ціни на Гриль De’Longhi CGH1020D.

            Знижка надається автоматично на касі при здійсненні покупки та пред’явленні чеку та Акційного товару. На один чек надається можливість придбати лише одну акційну одиницю.

6.1.2. Період дії акції з 05.12.2019 до 12.01.2020 року виключно у магазинах «МЕГАМАРКЕТ» , за наступними адресами:

 • Місто Київ, вулиця Антоновича, буд.50
 • Місто Київ, вулиця Щербаківського, буд.58
 • Місто Бровари, вулиця Київська, буд. 316
 • Київська область, село Ходосівка, вулиця Обухівське шосе – 1, буд.16
 • Київська область, село Гатне, вулиця Київська буд.2-В

 

6.1.3. Кількість акційних товарів обмежена. У період проведення акції не гарантується наявність повного асортименту товарів. Виплата грошової компенсації знижки не відбувається. Зовнішній вигляд акційних товарів може відрізнятися від їх зображення у даній листівки.

6. Персональні дані

6.1. Інформація, що надається Учасниками Акції, відноситься до персональних даних і

охороняється відповідно до законодавства України.

6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений з тим, що

його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором / Замовником Акції

на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою,

що не суперечить законодавству України, на безстроковій основі.

6.3. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або

світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках – не здійснюється.

6.4. Власниками персональних даних Учасників Акції є Організатор та Замовник Акції.

6.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором / Замовником самостійно,

або може бути передана іншим третім особам на підставі договору з умовою збереження

конфіденційності.

6.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що

стосуються збору, обробки, використання, зберігання і поширення його персональних даних, а

також цим підтверджує, що Організатор / Замовник та інші треті особи звільнені від зобов'язання

направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким

передаються персональні дані Учасника.

6.7. Персональні дані зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У

разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої

участі у Акції та/або до отримання Подарунків Акції.

6.8. Організатор / Замовник не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних,

розміщених Учасником на Інтернет-сайті Акції, від неправомірного доступу до них, включаючи

знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших

неправомірних дій. Так само як Організатор / Замовник не несе будь-якої відповідальності за

порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

7. Інші умови Акції

7.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на

себе всі ризики щодо відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції.

7.2. Організатор та Замовник Акції не несуть відповідальності у випадку настання форс-мажорних

обставин (непереборних обставин), таких як стихійне лихо, пожежа, паводок, військові дії будь-якого характеру, блокади, істотні зміни в законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші

обставини, які не підвладні контролю їх сторони.

7.3. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції

Організатор/ Замовник має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання

наданої ним інформації Організатором/ Замовником Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою

метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім

особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших

матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і

зображення вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю

зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без

будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним

чином не відшкодовуватиметься Організатором/ Замовником Акції та/або будь-якою третьою

особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу

України.

7.5. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них набувають чинності з моменту їх

розміщення Організатором / Замовником на Інтернет-сайті Акції.

7.6. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором / Замовником протягом

всього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил Акції можливі у випадку їх

затвердження Організатором / Замовником та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений

для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту

опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до

цих Правил.

7.7. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме

можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до

запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, що

ознайомлені і повністю погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.8. Правила акції розміщені на сайті: https://megamarket-shop.com.ua

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийЗателефонувати

Натисніть на телефонний номер